Ammonieten

 

Ammonieten (Ammonoidea) zijn een uitgestorven onderklasse van de Cephalopoda (inktvissen). Het zijn zeedieren die wereldwijd in groten getale voorkwamen in het laat-Paleozoïcum en gedurende het gehele Mesozoïcum. Ze worden als fossiel teruggevonden. Ammonieten hebben een vlakke spiraalvormige schelp die opgebouwd is uit verschillende kamers. Telkens als het dier te groot wordt voor de huidige kamer, wordt een nieuwe grotere buitenste kamer gevormd. In deze buitenste kamer leeft het dier, dat de andere lege kamers verder gebruikt als middel om verticaal te bewegen.

Orthoceras

Een symbool voor deze eeuwigheidswaarde van ons bestaan is het fossiel. Deze fossiele pijlinktvis (Orthoceras: 'rechte schelp') met een lengte tot wel 5 meter, leefde ongeveer 400 miljoen jaar geleden en stierf 210 miljoen jaar geleden uit. 206 miljoen jaar voordat de eerste mens op aarde liep. Tot op de dag van vandaag is het feit dat de pijlinktvis ooit op aarde leefde, hoe lang geleden ook, nog zichtbaar aanwezig en zelfs tastbaar.

 

Mag dit fossiel een symbool zijn voor een positieve invloed op de aarde die tot in de eeuwigheid uitwerkt. elke goede daad en positieve gedachte heeft invloed op het gehele bestaan. Geniet van deze prachtige versteende blik op een ver verleden.

 

 

Voor ons actuele aanbod kunt u ons vinden via ons marktplaatsaccount (link), of via de veilingsite Catawiki (link).